tausta pilt

Saaremaa Spordikooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega 01.12.2020 nr 2-3/1999

Hoolekogusse kuuluvad:

Kristjan Lepp – lastevanemate esindaja

Boris Lehtjärv – lastevanemate esindaja

Tiina Luks – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Triinu Putnik – lastevanemate esindaja

Andres Laide – treenerite esindaja

Ene Kask – treenerite esindaja

Gerdo Pool – õpilaste esindaja

Gunnar Havi – toetava organisatsiooni esindaja

Kristel Peel – vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu lähtub oma tegevuses Saaremaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud määrusest “Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord”.