Õppegruppidesse saab registreerida valla huvihariduse registris

https://saaremaa.huviregister.ee/?teema=algus