OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meie eesmärk on teada saada, mis mured ja rõõmud on teil külastades meie spordihoonet. Teil on võimalus avaldada arvamust pakutavate teenuste üle ja teha omapoolseid ettepanekuid, et liikumine ja sportimine muuta veelgi meeldivamaks.

Teie arvamus on meie uuringu läbiviimiseks väga oluline, seega oleme tänulikud, kui leiate aega küsimustiku täitmiseks. Vastamine võtab aega 5–10 minutit ning tagatud on anonüümsus. Ankeedile on juurdepääs vaid uuringut teostavatel isikutel.

Kuressaare Spordikeskuse küsitlus