tausta pilt

KURESSAARE SPORDIKESKUSE EESKIRJAD

PS! Palume kõigil külastajatel suhtuda Spordikeskuse varadesse heaperemehelikult ja pidada kinni alljärgnevast eeskirjast:

1. ÜLD

1.1 Spordikeskuse kasutaja peab administraatorilt ostma pääsme või registreerima end treeningrühma broneeringu järgi. Laste ja noorte treeningrühmad tohivad Spordikeskuse ruume kasutada ainult koos treeneri/õpetajaga.

1.2 Treeningrühma treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, veendunud, et:

* kõik treeningust osavõtjad on lahkunud;

* riietusruumide kappide võtmed on tagastatud administraatorile.

1.3 Riietusruumi uksekaardi ja riietuskapivõtme on kasutaja kohustatud tagastama enne Spordikeskusest lahkumist administraatorile.

1.4 Spordikeskuses võib harjutada ainult puhastes sportlikes vahetusjalatsites. Spordikeskuse töötajal on õigus nõuda vahetusjalanõude ettenäitamist ja mitte lubama puhaste jalanõude puudumisel kasutajat sportimispaikadesse.

1.5 Treenerid ja kohtunikud võivad viibida Spordikeskuse sportimispaikades ainult vahetusjalatsites.

1.6 Pealtvaatajad võivad viibida ainult tribüünil või selleks ettenähtud kohtades.

1.7 Spordikeskusse ja abiruumidesse ei tohi tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.

1.8 Spordihallis on suitsetamine kategooriliselt keelatud!

1.9 Valveta jäetud isiklike esemete eest Kuressaare Spordikeskus ei vastuta.

1.10 Spordikeskuse spordisaalid on avatud vastavalt lahtioleku aegadele. Maja suletakse hiljemalt 30 min pärast spordisaalide sulgemist. Treeningrühmad lubatakse riietusruumidesse 15 min enne treeningu algust.

1.11 Jalgrataste spordikeskuses sees hoidmine on keelatud.

2. KERGEJÕUSTIKUHALL

2.1 Kergejõustikuhalli võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
2.2 Treeningrühma liikmed pääsevad halli koos treeneriga 15 min. enne tunni algust.
2.3 Treeningrühma trenni lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid halli ja olmeruumid õigeaegselt.
2.4 Vajaliku inventari saab laenutada spordihalli töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
2.5 Kõik halli sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
2.6 Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd.

2.7 Naelkingade naelte lubatud max. pikkuseks on kuni 6 mm.

2.8 Naelkingadega tribüünil, olmeruumides, teistes spordisaalides, kuulitõukesektoris ja  võimlemismattidel viibimine keelatud. 

3. JÕUSAAL ja TÕSTENURK

3.1 Jõusaali ja tõstenurka võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
3.2 Pärast treeningut paigaldada kõik jõusaali ja tõstenurga vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele.

3.3 Alla 16 a. lapsi jõusaali ja tõstenurka ei lubata ilma treeneri või lapsevanemata, kes vastutab nende ohutuse eest.
3.4 12-15a. vanused lapsed võivad kasutada jõusaali koos treeneri või lapsevanemaga, kes vastutab nende ohutuse eest.

3.5 Inventari väljaviimine jõusaalist ja tõstenurgast on keelatud!

4. PALLIMÄNGUVÄLJAKUD

4.1 Mänguväljakuid kasutatakse tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.2 Pallimänguväljakutel tohib kasutada ainult spetsiaalseid sisejalanõusid.

4.3 Väljakute harjutuskorra kestus on 90 min. (Koolitundide korral 60 min).

4.4 Väljakutele vajaliku inventari paigaldab hooldemeister.

5. MAADLUSSAAL

5.1 Maadlussaali võivad kasutada treeningrühmad tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5.2 Tatamil võib viibida vastavate vahetusjalanõudega.

5.3 Maadlussaalis on keelatud mängida palli.

5.4 Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastavad maadlussaali ja riietusruumi õigeaegselt.

6. AEROOBIKASAAL

6.1 Aeroobikasaali võivad kasutada treeningrühmad tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6.2 Aeroobikasaalis võib viibida ainult vahetusjalanõudes.

6.3 Pärast treeningut paigaldada kõik aeroobikasaali vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadesse.

6.4 Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastavad aeroobikasaali õigeaegselt.

Kuressaare Spordikeskuse kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele.
Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda Spordikeskuse töötajate poole.