tausta pilt

Saaremaa Spordikooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega 01.12.2020 nr 2-3/1999

Hoolekogusse kuuluvad:

Kristjan Lepp – lastevanemate esindaja

Boris Lehtjärv – lastevanemate esindaja

Tiina Luks – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Triinu Putnik – lastevanemate esindaja

Andres Laide – treenerite esindaja

Ene Kask – treenerite esindaja

Gerdo Pool – õpilaste esindaja

Gunnar Havi – toetava organisatsiooni esindaja

Kristel Peel – vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu lähtub oma tegevuses Saaremaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud kahest määrusest:

1. Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

2. Saaremaa Vallavalitsuse 16. oktoobri 2019. a määruse nr 13 „Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu
töökord“ muutmine