tausta pilt

Saaremaa Spordikooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega 24.10.2023 nr 2-3/1262

Hoolekogusse kuuluvad:

Kristjan Lepp – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

kristjanlepp25@gmail.com, tel. 5209184 

Janne Järvalt – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

jannejarvalt@gmail.com, tel. 56980083

Margus Kivi – lastevanemate esindaja

Janne Järvalt – lastevanemate esindaja

Kristjan Lepp – lastevanemate esindaja

Gunnar Havi – lastevanemate esindaja

Angela Nairis – lastevanemate esindaja

Andres Laide – treenerite esindaja

Ene Kask – treenerite esindaja

Kennet Puiestee– õpilaste esindaja

Kristel Peel – vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu lähtub oma tegevuses Saaremaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud kahest määrusest:

1. Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

2. Saaremaa Vallavalitsuse 16. oktoobri 2019. a määruse nr 13 „Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu
töökord“ muutmine