tausta pilt
logo no text

Spordikoolist

SpordikoolistSA Kuressaare Spordibaasid asutati Kuressaare Linnavolikogu poolt 29. novembril 2003. aastal.

Toona ette seatud ülesannetest oli kõige suuremahulisem spordikeskuse ehitamine ja arendamine. Selle tarbeks lubas linnavolikogu võtta sihtasutusel laenu ja andis omandisse kinnistu, mida siis täitsid veel vana katlamaja varemed.

“Koos Vallimaa tänaval asuva kinnistuga saime omandisse Rohu tänava spordikooli võimla, mis on nüüd meie väike saal,“ meenutab spordibaaside endine juhataja Kalev Kütt. Lisaks anti sihtasutuse omandisse ka Vuti tänava kinnistu, kunstmurustaadion koos ümbritseva maaga.

Aasta-aastalt oli sihtasutuse hallata järjest enam objekte – paralleelselt spordikeskuse ehitamisega alustati tervisepargi rajamist. Olgu ära märgitud, et tervisepargi mäed on tehtud just nimelt spordikeskuse kaevetöödelt saadud täitematerjalist.

Üheks esimeseks kohustuseks oli ka linnastaadioni haldamine koos riietusruumide rentimisega. 2006. aastal ostis sihtasutus Staadioni tänava ääres asuvad kolm savi-liivakattega välitenniseväljakut ja kolme väljakuga kilehalli.

Sihtasutuse hallata olid kuni 2015. aastani Kuressaare Spordikeskus, Vuti tänava jalgpalliväljak, tervisepark, linnastaadion, Garnisoni tänava staadion, Musumänniku rajad, Ida-Niidu kunstmuruväljak, Smuuli skeitpark, Titeranna volleväljakud, Pargi tenniseväljak, kilehall, jm. väiksemad objektid.

Lumisel ajal lisandusid veel talihooldustööd – suusaradade tegemine tervisepargis, Kudjape-Upa rajal, Musumännikus ja koolide spordiväljakutel, lisaks liuväljade rajamine lossikraavi, Vanalinna kooli spordiväljakule ja terviseparki.

Tennisekeskuse juurde ehitati 2008. a lisaks veel kaks välitenniseväljakut, mis anti hiljem rendile uue tennisehalli ehitanud OÜ-le Saare Tennisekeskus.

SA Kuressaare Spordibaasid tegevuse võis jaotada kolmeks – spordikeskusega seotud tegemised, teiste rajatiste haldamine ja linna tervisespordiürituste korraldamine.
Aastast 2008 toimuv sari “Liikudes tervemaks“ kasvas iga hooajaga. Esimesel aastal oli kavas 12 etappi, lõpuaastatel juba 33 – orienteerumine, kepikõnd, rulluisutamine, ujumine, jooksmine jt.

Samuti käivitati 2008.a perespordisari “Pühapäev spordiga“ , et ka pere kõige väiksemad saaksid koos emade-isadega pühapäeviti sportlikult aega veeta.

Traditsiooniliseks jäid ka sihtasutuse algatusel organiseeritud Kuressaare kahe gümnaasiumi vahelised karikavõistlused sportmängudes, laste suvised spordilaagrid, suvine Suvevolle sari supelrannas jpm.

SA Kuressaare Spordibaasid tegevus lõpetati alates 01.01.2015.a tulenevalt Kuressaare Linnavolikogu otsusest 24.aprill 2014 nr 16 „ Sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid lõpetamine“ .

Nimetatud otsuse punktist 4 tulenevalt anti kõik Sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid ülesanded, lepingud füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõik lepingutega seotud õigused ja kohustused ning pooleliolevad projektid üle Kuressaare Linnavalitsuse hallatavale asutusele Saaremaa Spordikool.