Tulenevalt Saaremaa Spordikooli põhimäärusest ja Saaremaa Vallavalitsuse määrusest 16.08.22. nr 2-2/12, peab lapsevanem tasuma spordikooli õpilase õppetöös osalemise eest õppetasu. Õppetasu tasutakse õppeperioodi eest ning see on spordialade ja treeningastmete lõikes erinev.

Saaremaa Vallavalitsus otsustas 17.10.23 määrusega muuta hallatavate huvikoolide õppetasusid, kuna asutuste ülalpidamiskulud on viimase aasta jooksul kasvanud.

Alates 1. jaanuarist 2024 on Saaremaa Spordikooli õppetasu järgmine:

  • Õppetasu algettevalmistuse õppegrupis 20 eurot õppekuus
  • Õppetasu õppe-treeningastme ja meisterlikkuse astme õppegrupis 27 eurot õppekuus

Õppetasud Saaremaa Spordikoolis 2023/24 õppeaastal on alates 01.01.2024 järgmised:

Õpperühma asteÜhe kuu õppemaks eurodesÕppeperioodi kestvus kuudesÕppemaks aastas eurodes
Jalgrattasport ÕT27.0010270.00
Judo AE20.009180.00
Judo ÕT27.009243.00
Laskmine27.009243.00
Kergejõustik AE20.009180.00
Kergejõustik ÕT27.0010270.00
Korvpall AE20.009180.00
Korvpall ÕT27.009243.00
Purjetamine AE20.0011220.00
Purjetamine ÕT27.0011297.00
Purjetamine M27.0011297.00
Võrkpall AE20.009180.00
Võrkpall ÕT27.009243.00
Üldkehaline treening27.009243.00

Lühendid tabelis: AE – algettevalmistus; ÕT – õppetreeningaste; M – meisterlikkuse aste.