Tulenevalt Saaremaa Spordikooli põhimäärusest ja Saaremaa Vallavalitsuse määrusest 16.08.22. nr 2-2/12, peab lapsevanem tasuma spordikooli õpilase õppetöös osalemise eest õppetasu. Õppetasu tasutakse õppeperioodi eest ning see on spordialade ja treeningastmete lõikes erinev.

Õppetasud Saaremaa Spordikoolis 2022/23 õppeaastal on järgmised:

Õpperühma asteÜhe kuu õppemaks eurodesÕppeperioodi kestvus kuudesÕppemaks aastas eurodes
Jalgrattasport ÕT20.0010200.00
Judo AE15.009135.00
Judo ÕT20.009180.00
Laskmine20.009180.00
Kergejõustik AE15.009135.00
Kergejõustik ÕT20.0010200.00
Korvpall AE15.009135.00
Korvpall ÕT20.009180.00
Purjetamine AE15.0011165.00
Purjetamine ÕT20.0011220.00
Purjetamine M20.0011220.00
Võrkpall AE15.009135.00
Võrkpall ÕT20.009180.00
Üldkehaline treening20.009180.00

Lühendid tabelis: AE – algettevalmistus; ÕT – õppetreeningaste; M – meisterlikkuse aste.