Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 16.08.2022. a määrusele nr 2-2/12. on lapsevanema avalduse alusel võimalik õpilane osaliselt või täielikult õppetasust vabastada.

Väljavõte määrusest: 

“Rahvastikuregistris Saaremaa valla elanikena registreeritud peredele, kelle lastest õpib samas huvikoolis rohkem kui üks laps, vähendatakse koolile esitatud kirjaliku avalduse alusel teise lapse eest tasutavat õppetasu 50% võrra ning vabastatakse kolmas ja iga järgnev laps õppetasu tasumisest 100% ulatuses.

Avaldus vabastamiseks tuleb esitada jooksva kuu kohta vähemalt 04. kuupäevaks!


    Avaldus    Avalduse esitaja andmed: